m i m d i n a r e o b s   s a i t i s   g a n a x l e b a

 

                                                               გ ა ნ ც ხ ა დ ე მ ა

საქართველოს ეროვნულმა აკადემიამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე შაბათს, 2015 წლის 6 ივნისს, დღის 13 საათზე  ჩ ა ა ტ ა რ ა  სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: " ტრადიციულ მეცნიერებათა თანამედროვე გაგების პრობლემები (მეტაფიზიკა,ალქიმია)".

მომხსენებელი: საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრი-მალხაზ გველუკაშვილი (იხ.მოხსენების საწყისი გვერდები)

თანამომხსენებელი საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრი-გიორგი ბერიძე

* * *

2013 წ. 17-18 მაისს საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო საბჭომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მესამე კორპუსში მოაწყო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:" ჟამი მეცნიერებისა, ინტელექტი და საქართველოს მომავალი”

*  *  *

2013 წ. 21 თებერვალს საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო საბჭომ მოაწყო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ”საქართველოში ინტელექტის განვითარების ხელშეწყობის პრობლემები". მომხსენებელი– სამეცნიერო–საპროექტო საინოვაციო საქმიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი საქართველოს ეროვნული აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი ნუგზარ შავთვალაძე; თანამომხსენებლები: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, პოლიტიკური ორგანიზაციის "დედა სამშობლო" ხელმძღვანელი თემურ გუგეშაშვილი; ი.გარსევანიშვილი; მ. ბოჭიოძე.

*  *  *

2013 წ. 5 თებერვალს საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს მიერ  მოეწყო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ანუ საქართველოში საშუალო ფენის შექმნის ეკონომიკური პროგრამა"

*   *   *

2013 წლის 29 იანვარს ჩატარდა საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო  კონფერენცია თემაზე: "კონფლიქტების მოწესრიგებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკანონმდებლო ბაზის შესახებ" (მომხსენებელი– კოორდინატორი, აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, პოლიტიკური ორგანიზაციის "დედა სამშობლო"–ს ხელმძღვანელი თემურ გუგეშაშვილი. კონფერენციის მასალების ანოტაცია იხილეთ რუბრიკაში<კონფერენციები>

*    *    *

2013 წ. 21 იანვარს გამოვიდა საქართველოს ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდული გაზეთის-- ”დროის ფაქტორი” პირველი ნომერი. იხილეთ რუბრიკაში <გაზეთები>

2013 წ. 13 მარტს  გამოვიდა საქართველოს ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდული გაზეთის – " დ რ ო ი ს   ფ ა ქ ტ ო რ ი " მეორე ნომერი. იხილეთ რუბრიკაში <გაზეთები>

2013 წ. 26 აპრილს გამოვიდა საქართველოს ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდული გაზეთის -:”დროის ფაქტორი” მესამე ნომერი. იხილეთ რუბრიკაში <გაზეთები>

2013 წ. 31 მაისს გამოვიდა საქართველოს ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდული გაზეთის -:”დროის ფაქტორი” მეოთხე ნომერი. იხილეთ რუბრიკაში <გაზეთები>

*  *  *

გთავაზობთ  საქართველოს  ეროვნული  აკადემიის მიერ 1990–2013 წლებში ჩატარებული კონფერენციების ნუსხას:

 

ს ი ა ხ ლ ე !    გამომცემლობამ ”მერიდიანი” 2013 წლის თებერვალში დასტამბა საქართველოს ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის, პროფ. ავთანდილ გიორგობიანის მონოგრაფია: ივანე ჯავახიშვილის და პეტრე მელიქიშვილის სულების გლოვის ზარები უნივერსიტეტის სავანედან

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა

საქართველოს ეროვნული აკადემიის (სეაკ) მოზარდი ახალგაზრდობის ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი აცხადებს მიღებას სასწავლო კურსებზე, სადაც შეისწავლება:  დაპროგრამების საშუალებები (JavaScript, HTML,CSS, PHH,MySQL) და ბიოლოგია (ზოგადი ბიოლოგია, ნანოტენქოლოგია). მისამართზე: თბილისი, დოდო აბაშიძის 17. გაიცემა სეაკ–ის სერტიფიკატი.

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა  ! ! !

საქართველოს ეროვნული აკადემიის საპატიო წევრის, სამკურნალო ფიზკულტურის მასაჟისა და მანუალური თერაპიის სპეციალისტის ვალენტინ ლაბუნსკის  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა: "შემიძლია რეაბილიტაციური დახმარება გავუწიო საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის (სმა) დარღვევების მქონე პაციენტებს: ოსტეოქონდროზი, რადიკულიტი, იშიაზი, ხერხემლის მალების აცდენა, ტრავმები, ტანის დეფექტი (სკოლიოზი, კიფოზი, ლორდოზი), საბავშვო ცერებრალური დამბლის (სცპ) ნარჩენები. მანუალური თერაპიის, წერტილოვანი და კლასიკური მასაჟის - მეთოდებიი გამოყენებით." დარეკეთ   ტელეფონზე - 557-734-024

Внимание!

Почетный член Национальной Академии Грузии, специалист по лечебной физкультуре, массажу и мануальной терапии Валентин Викторович Лабунский: Могу  помочь в реабилитации, при нарушениях деятельности опорно-двигательного аппарата (ОДА): остеохондрозе,радикулитах,ишиальгии,смещении позвоночных дисков, травмах, дефектах осанки (сколиозе, кифозе, лордозе) у детей, подростков и юношей; остаточных явлениях детского церебрального паралича (ДЦП). Средствами - мануальной терапии, точечного и классического массажа.       Звоните по телефону : 557-734-024

*  *  *

2013 წლის 14 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (თსუ მერვე კორპუსის 119-ე  ჩატარდა საქართველოს ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ქვეყანა ეროვნული, ინტელექტუალური ძალით უნდა იმართებოდეს"

კონფერენცია გახსნა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა ვლ. რამიშვილმა; კონფერენციის I ნაწილში წარმოდგენილი იქნა 5 მომხსენებლის სამეცნიერო ნაშრომები:1. "სასწავლო პროცესში გადასახადთა შესაძლო შემცირების საკითხები" (მომხს.-გ. მეტეხელი,პროფესორი, ეროვნული აკადემიის წევრი);2. "დისტანციური სწავლების პროცესის პრობლემები" (მომხს.- ა. გიორგობიანი, პროფესორი,ეროვნული აკადემიის წევრი);3. "განათლების წინაშე მდგარი რიგი პრობლემები"(მომხს. -თ.კუჭავა,დოქტორი, ეროვნული აკადემიის წევრი); 4. ""ლომის ნახტომი"-უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევის პროგრამა"(მომხს. ნ.ლელუაშვილი);5. "ყმაწვილთა ფიზიკური განვითარების ანტროპრომეტრული ძალისა და სისწრაფის მაჩვენებელი, კორელაცია"(მომხს. ვ.ლაბუნსკი, ეროვნული აკადემიის წევრი).

კონფერენციის II ნაწილში 6 მომხსენებელმა განიხილეს შემდეგი თემები: 1. "მცირე მიწიანი საქართველო და ეკონიმიკისათვის სასიცოცხლო ენერგეტიკის სფეროს განვითარების ალტერნატიული მეთოდები"(მომხს. -ო.ბაშარული, დოქტორი, ეროვნული აკადემიის წევრი); 2. "სახელმწიფოებრივი განვითარების წინააღმდეგ შექმნილი საფრთხეები, რომლებსაც ქმნიან გარედან მართული პოლიტიკოსები"(მომხს.- თ.გუგეშაშვილი,ეროვნული აკადემიის წევრი); 3."ნანო ტექნოლოგიები"(მომხს. -ა.ბიბილაშვილი, დოქტორი, ეროვნული აკადემიის წევრი); 4."სამეცნიერო-შემეცნებითი პორტალი"ოქროს თარო" და ინტელექტუალური სფერო"(მომხს. -ნ.დოლიძე,დოქტორი, ეროვნული აკადემიის წევრი); 5."სამედიცინო მომსახურეობის სამართლებრივ-ეკონომიკური მართვის მეთოდები"(მომხს.გ. ლილუაშვილი); 6. "ისტორიის როლი "ეთნიკურად მოტივირებულ" კონფლიქტში აფხაზეთის მაგალითზე"(მომხს. ა. კობახიძე, ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდული ფრთის წევრი)

საორგანიზაციო კომიტეტი: თავმჯდომარე–ვლ.რამიშვილი; საორგანიზაციო კომიტეტის მენეჯერი –თ. გუგეშაშვილი; საინფორმაციო სამსახური–გ.მეტეხელი; კოორდინატორი–ო. ნიკოლაიშვილი

* * *

საქართველოს  ეროვნულma აკადემიაm  2014 წ. 24 იანვარს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მერვე კორპუსში(ი.ჭავჭავაძის 13, 119-ე აუდიტორიაში) 16 საათზე moaწყო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "საქართველოს დღემდე გამოუყენებელი ბუნებრივი სიმდიდრეების გამოყენების გზები"(მომხს. -ბ.უთმელიძე,აკადემიკოსი, ეროვნული აკადემიის წევრი, შ.პ.ს. სამეცნიერო-საწარმოო მრავალდარგოვანი კონცერნის "აღორძინება" პრეზიდენტი, თანამომხსენებელი-თ. გუგეშაშვილი)

*** 

საქართველოს ეროვნულმა აკადემიამ 2014 წლის 16 მარტს ჩაატარა საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განათლების ცენტრში სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:"ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემა და არსებული პრობლემები"

* * *

2014 წლის 10 მაისს საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განათლების ცენტრში საქართველოს ეროვნულმა აკადემიამ ჩაატარა  კონფერენცია თემაზე:"მომავალი თაობის განათლებისა და მათი შემდგომი დასაქმების პრობლემები და ამ რეალობის აღმოფხვრის გზები" (მომხსენებლები: ვლ.რამიშვილი; ბ.უთმელიძე; ს.მაისურაძე; გ.ლილუაშვილი; ი.კობაიძე; მ.თუმანიშვილი; მ.ძნელაძე)

* * *

2015 წლის 16 იანვარს საქართველოს ტელევიზიით (ობიექტივი) გადაიცა საქართველოს ეროვნული აკადემიის პროფესორის მედეა ჩხაიძის ინტერვიუ აქტუალურ საკითხებზე (იხ. ტექსტი)

 * * *

2015 წლის 23 იანვარს საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განათლების ცენტრში საქართველოს ეროვნულმა აკადემიამ ჩაატარა  კონფერენცია

***

2915 წლის 20-25 აპრილის #16 gazeTis "asaval-dasavali"s 35-e gverdze daibeWda saqarTvelos erovnuli akademiis sapatio akademikosis, biologiur mecnierebaTa doqtoris medea CxaiZis statia -   damoukidebeli saqarTvelos pirveli rukis Sesaxeb (ix. gazeTis es gverdi)

 

ჩვენს შესახებ

akademiis organizaciebi

- არასახელმწიფო სამეცნიერო –საგანმანათლებლო აკადემიური სააკრედიტაციო და საატესტაციო ცენტრი (ფონდი)
- “კავკასიის ცივილიზაციის აკადემია”
- საქართველოს ეროვნულ აკადემიასთან არსებული უნივერსიტეტი - (2004 წლიდან უნივერსიტეტი არ ფუნქციონირებს)
- საგამომცემლო საინფორმაციო –სარეკლამო ცენტრი “სამკვიდრებელი”
- გაზეთი “ჟამი ერისა”
- სამეცნიერო რნალი “გონი ერისა”
- ახალგაზრდული ჟურნალი “ძე”
- ბგერითი ეკოლოგიის ცენტრი
- ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო კავშირი
- ინდ.მომუშავეთა პროფ.კავშირი
- საერთაშორისო საზოგადოება “ეკოლოგია”
- სამეცნიერო-სამრეწველო ცენტრი “ქართლი”
- საინფორმაციო უსაფრთხოების სამეცნიერო დანერგვითი ინსტიტუტი

ვრცლად

რეგიონული ცენტრები

იმერეთი - ქ. ქუთაისი
შიდა ქართლი - ქ. გორი
კახეთი - ქ. თელავი, აკადემიის ფილიალი
კახეთი - ქ. სიღნაღი
სამაჩაბლო - ქ. გორი
აფხაზეთი - ქ. თბილისი

ვრცლად
  • ლადო (ვლადიმერ) რამიშვილი - პრეზიდენტი

    .